گزارش تصویری حضور با برکت سردار حاج سعید قاسمی در بهشت کتاب به مناسبت دهه فجر سال 1393

برای دریافت فیلم صحبت های ایشان نیز به بهشت کتاب مراجعه فرمائید.